O e-OpenSpace

Celem projektu jest ustanowienie zrównoważonego i długoterminowego Partnerstwa strategicznego pomiędzy krajowymi instytucjami nadzorczymi, uniwersytetami oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, tak by umożliwić przekazywanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych. W celu osiągnięcia lepszych efektów oraz uniknięcia powielania działań w tym obszarze, takich jak cyfrowe nauczanie o prywatności dla dzieci, rezultaty projektu są skoncentrowane na promowaniu pozaformalnego nauczania cyfrowego oraz świadomości w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych dla dorosłych, pracowników administracji oraz praktyków. Współczesne środowisko cyfrowe wymaga nowych podejść do komunikacji pomiędzy krajowymi instytucjami nadzorczymi, uniwersytetami i …->Więcej

E-OpenSpace

Moduł ten ma na celu zapoznanie uczestników z szerszym kontekstem praktyk związanych z „ochroną danych osobowych”. Pojęcie to, określane również mi...
Beginner
15 Lectures
3 godziny
Add to Wishlist
Free
Biorąc pod uwagę ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i jego daleko idący wpływ na osoby przetwarzające dane osobowe, ważne jest rozważen...
Beginner
2 Lectures
3 godziny
Add to Wishlist
Free
Często wspominaliśmy o Grupie Roboczej Art. 29 lub GR Art. 29, gdy publikowała zestaw wytycznych dotyczących wdrażania i egzekwowania RODO. Często ...
Beginner
8 Lectures
3 godziny
Add to Wishlist
Free
Nie ma wątpliwości, że technologia odgrywa kluczową rolę w naszym codziennym życiu, w jeszcze większym stopniu niż kiedykolwiek wcześniej, ze wzglę...
Beginner
12 Lectures
3 godziny
Add to Wishlist
Free
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ma na celu ujednolicenie podejścia do ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz wśród obywate...
Beginner
6 Lectures
3 godziny
Add to Wishlist
Free
Polish
3 godziny
Free
Inspektor ochrony danych jest profesjonalnym wsparciem dla administratorów i podmiotów przetwarzających. Zgodnie z RODO inspektor ochrony danych po...
Beginner
14 Lectures
3 godziny
Add to Wishlist
Free
Jakie są obowiązki administratora danych? Jakie są obowiązki podmiotu przetwarzającego dane? Co oznacza uwzględnianie ochrony danych w fazie projek...
Beginner
12 Lectures
3 godziny
Add to Wishlist
Free
4 Lectures
3 hours
Add to Wishlist
Free