Course sections

Co powinieneś wiedzieć o zadaniach/ roli/ składzie/ zarządzaniu/podejmowaniu wiążących decyzji/ opiniach i wytycznych EROD., Lecture 1

Co powinieneś wiedzieć o zadaniach, roli, składzie, zarządzaniu, podejmowaniu wiążących decyzji, opiniach i wytycznych EROD.

Na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) zastąpiła Grupę Roboczą Art. 29 (GR Art. 29).

Często wspominaliśmy o Grupie Roboczej Art. 29 lub GR Art. 29, gdy publikowała zestaw wytycznych dotyczących wdrażania i egzekwowania RODO. Często odwołujemy się również do Europejskiej Rady Ochrony Danych, znanej jako EROD, a w tekście RODO jako „Europejska Rada Ochrony Danych”.

Dla niektórych może to być nieco mylące, przyjrzymy się więc pokrótce Europejskiej Radzie Ochrony Danych i dowiedzmy się dlaczego informujemy o wytycznych GR Art. 29.

Mówiąc najprościej, wraz z RODO pojawiła się Europejska Rada Ochrony Danych, która ma szereg ról i obowiązków. Europejska Rada Ochrony Danych zastępuje Grupę Roboczą Art. 29 lub GR Art. 29. Jednocześnie jednak GR Art. 29 dała początek Europejskiej Rady Ochrony Danych, zrzeszając różne krajowe organy ochrony danych, i przekształciła się w EROD. Jednym z zadań Europejskiej Rady Ochrony Danych jest doradzanie Komisji Europejskiej w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych w UE.

W skład Europejskiej Rady Ochrony Danych wchodzi: przewodniczący jednego organu nadzorczego każdego państwa członkowskiego oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych lub ich przedstawiciele (RODO).