Course sections

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD): zadania i więcej informacji, Lecture 1

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD): zadania i więcej informacji

Cała praca związana z tworzeniem wytycznych, wykonana dzięki pracy kilku podgrup, była częścią okresu przejściowego między starą Dyrektywą a RODO i między GR Art. 29  a EROD. Program prac w tym okresie przejściowym został przyjęty 2 lutego 2016 r.

Grupa Robocza Art. 29 miała również dwa lata, aby stać się Europejską Radą Ochrony Danych (a w międzyczasie faktycznie działać jako taka).

Moglibyśmy wskazać obowiązki GR Art. 29, ale obecnie, ze względu na fakt, że EROD już funkcjonuje, nie ma to  uzasadnienia. Należy jednak pamiętać, że  ważne jest nie tylko zwrócenie uwagi na  już powstałe wytyczne (których tworzenie również należy do zadań Europejskiej Rady Ochrony Danych), ale także na to, że GR Art. 29 była zaangażowana w tworzenie RODO, jak również  wspomnianego rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej.

Wróćmy zatem do Europejskiej Rady Ochrony Danych, która odgrywa kluczową rolę zarówno na gruncie RODO, jak i rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej, które zostało przegłosowane przez Parlament Europejski w październiku 2017 roku.

Europejska Rada Ochrony Danych analizuje między innymi kwestie związane ze stosowaniem RODO oraz wydaje wytyczne, zalecenia i najlepsze praktyki w celu zachęcenia do ich spójnego stosowania.

O Europejskiej Radzie Ochrony Danych, jak również o jej niezależnośći, przewodniczącym i wielu innych kwestiach mowa jest  w Sekcji 3 Rozdziału V RODO.

Sekcja 3 RODO pt. „Europejska Rada Ochrony Danych ” zaczyna się od art. 68, ale prawdopodobnie najważniejszym artykułem dotyczącym EROD jest art. 70 RODO, który opisuje zadania Rady.

Przekształcenie Grupy Roboczej Art. 29 w EROD to nie tylko zmiana nazwy. Nastąpiła dość duża zmiana w organizacji a rola Europejskiej Rady Ochrony Danych jest znacznie ważniejsza. Rola organów nadzorczych również zyskała na znaczeniu.

Jednym z członków zarówno Grupy Roboczej Art. 29, jak i Europejskiej Radzy Ochrony Danych, poza krajowymi organami nadzorczymi, jest Europejski Inspektor Ochrony Danych czyli EIOD (który określa zasady i przepisy mające zastosowanie do organów UE oraz ma prawo głosu w sprawach prowadzonych przez EROD). Europejski Inspektor Ochrony Danych zapewnia również obsługę Sekretariatu dla Europejskiej Rady Ochrony Danych.