Course sections

Europejska Rada Ochrony Danych i podejmowanie wiążących decyzji , Lecture 1

Europejska Rada Ochrony Danych i podejmowanie wiążących decyzji

Jak już wspomniano, wiążące decyzje są nowym instrumentem w RODO. Są one przedmiotem drugiej grafiki Komisji Europejskiej, która stanowi rozwinięcie tej przedstawionej powyżej i jest częścią tego samego arkusza informacyjnego EROD, który Komisja opublikowała w styczniu 2018 roku.

Wiążąca decyzja jest przedmiotem art. 65 RODO, który omawia rozstrzyganie sporów przez Europejską Radę Ochrony Danych w przypadku sprzecznych opinii i sporów na poziomie organów nadzorczych i wiodących organów nadzorczych. Artykuł 65 wyjaśnia, w jaki sposób działa rozwiązywanie konfliktów i jak wygląda ten proces.

Grafika pokazuje, jak wygląda  podejmowanie wiążących decyzji przez Europejską Radę Ochrony Danych w praktyce, podsumowując art. 65 oraz biorąc jako przykład pod uwagę podobne kwestie ochrony danych w kilku krajach (dla których istnieją zasady współpracy i mechanizmy spójności i więcej rozwiązań).