Course sections

Mechanizm spójności w RODO, Lecture 1

Mechanizm spójności w RODO

RODO ustanawia mechanizm spójności, aby zapewnić spójne stosowanie rozporządzenia we wszystkich państwach członkowskich, przy czym organy nadzorcze współpracują ze sobą, a w stosownych przypadkach współpracują również z Komisją Europejską. Mechanizm spójności jest wykorzystywany w dwóch sytuacjach. Pierwsza dotyczy opinii EROD w przypadkach, w których właściwy organ nadzorczy zamierza przyjąć środki, takie jak wykaz operacji przetwarzania wymagających oceny skutków dla ochrony danych (DPIA), lub  określić standardowe klauzule umowne. Druga sytuacja dotyczy wiążących decyzji EROD dla organów nadzorczych w sprawach dotyczących mechanizmu kompleksowej współpracy i gdy organ nadzorczy nie stosuje się do opinii EROD lub nie zwraca się do EROD o opinię.