Wstęp , Lecture 1

Wstęp

Inspektor ochrony danych jest profesjonalnym wsparciem dla administratorów i podmiotów przetwarzających. Zgodnie z RODO inspektor ochrony danych powinien pomagać administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu w monitorowaniu wewnętrznego przestrzegania niniejszego rozporządzenia, zarówno w administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym. RODO uznaje inspektora ochrony danych za kluczowego gracza w nowym systemie zarządzania danymi i określa warunki jego wyznaczenia, status oraz zadania.