Wyznaczenie inspektora ochrony danych, Lecture 3

Wyznaczenie jednego inspektora ochrony danych dla kilku organizacji

Jeżeli administrator lub podmiot przetwarzający są organem lub podmiotem publicznym, dla kilku takich organów lub podmiotów można wyznaczyć – z uwzględnieniem ich struktury organizacyjnej i wielkości – jednego inspektora ochrony danych.