Wyznaczenie inspektora ochrony danych, Lecture 4

Kwalifikacje zawodowe potrzebne do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych

Zgodnie z artykułem 37, inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań. Motyw 97 rozporządzenia informuje, że niezbędny poziom wiedzy fachowej należy ustalić w szczególności w świetle prowadzonych operacji przetwarzania danych oraz ochrony, której wymagają przetwarzane dane osobowe.