Wyznaczenie inspektora ochrony danych, Lecture 5

Forma zatrudnienia inspektora ochrony danych

Inspektor ochrony danych może być członkiem personelu administratora lub podmiotu przetwarzającego lub wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług. Inspektor ochrony danych może być osobą fizyczną lub prawną.