Wyznaczenie inspektora ochrony danych, Lecture 6

Dostępność inspektora ochrony danych

Zgodnie z sekcją 4 RODO inspektor ochrony danych powinien być łatwo dostępny. Zaleca się, aby inspektor ochrony danych znajdował się na terytorium Unii Europejskiej, niezależnie od tego, czy administrator lub podmiot przetwarzający mają jednostkę organizacyjną w Unii Europejskiej. Jednak w niektórych sytuacjach, gdy administrator lub podmiot przetwarzający nie mają jednostki organizacyjnej w Unii Europejskiej, inspektor ochrony danych może być w stanie skuteczniej wykonywać swoją działalność, jeżeli znajduje się poza UE.