Pytania i przykłady, Lecture 2

Co oznacza pojęcie „dużej skali”?

RODO nie definiuje pojęcia przetwarzania danych „na dużą skalę”. GR Art. 29 zaleca rozważenie następujących czynników w celu określenia, czy przetwarzanie jest przeprowadzane na dużą skalę:

 • liczba osób, których dane dotyczą – konkretna liczba albo procent określonej grupy społeczeństwa;
 • zakres przetwarzanych danych osobowych;
 • okres, przez jaki dane są przetwarzane;
 • zakres geograficzny przetwarzania danych osobowych;

Przykłady przetwarzania danych na dużą skalę obejmują:

 • przetwarzanie danych pacjentów przez szpital w ramach prowadzonej działalności;
 • przetwarzanie danych dotyczących podróży osób korzystających ze środków komunikacji miejskiej (np. śledzenie za pośrednictwem ‘kart miejskich’);
 • przetwarzanie danych geo-lokalizacyjnych klientów w czasie rzeczywistym przez wyspecjalizowany podmiot przetwarzający na rzecz międzynarodowej sieci fast food do celów statystycznych;
 • przetwarzanie danych klientów przez banki albo ubezpieczycieli w ramach prowadzonej działalności;
 • przetwarzanie danych do celów reklamy behawioralnej przez wyszukiwarki;
  • przetwarzanie danych (dotyczących treści, ruchu, lokalizacji) przez dostawców usług telefonicznych lub internetowych.

Przykład

Przetwarzanie danych pacjenta przez indywidualnego lekarza lub przetwarzanie danych osobowych związanych z wyrokami skazującymi i wykroczeniami karnymi przez indywidualnego prawnika nie powinno stanowić przetwarzania na dużą skalę.