Pytania i przykłady, Lecture 3

Co oznacza pojęcie „regularnego i systematycznego monitorowania”?

Pojęcie regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, nie jest zdefiniowane w RODO, ale wyraźnie obejmuje wszystkie formy śledzenia i profilowania w Internecie, w tym w celu reklamy behawioralnej. Jednakże pojęcie monitorowania nie jest ograniczone do środowiska online.

Przykład

Przykłady działań, które mogą stanowić regularne i systematyczne monitorowanie osób, których dane dotyczą: obsługa sieci telekomunikacyjnej; świadczenie usług telekomunikacyjnych; retargetowanie poczty elektronicznej; działania marketingowe oparte na danych; profilowanie i ocenianie dla celów oceny ryzyka (na przykład dla celów oceny ryzyka kredytowego, ustalania składek ubezpieczeniowych, zapobiegania oszustwom, wykrywania prania pieniędzy); śledzenie lokalizacji, na przykład przez aplikacje mobilne; programy lojalnościowe; reklama behawioralna; monitorowanie danych dotyczących zdrowia i kondycji fizycznej za pośrednictwem urządzeń przenośnych; monitoring wizyjny; urządzenia skomunikowane np. inteligentne liczniki, inteligentne samochody, automatyka domowa, etc.

GR Art. 29 definiuje „regularne” jako jedno lub więcej z następujących pojęć:

  • stałe albo występujące w określonych odstępach czasu przez ustalony okres;
  • cykliczne albo powtarzające się w określonym terminie;
  • odbywające się stale lub okresowo.

GR Art. 29 definiuje „systematyczne” jako jedno lub więcej z następujących pojęć:

  • występujące zgodnie z określonym systemem;
  • zaaranżowane, zorganizowane lub metodyczne;
  • odbywające się w ramach generalnego planu zbierania danych;
  • przeprowadzone w ramach określonej strategii.