Pytania i przykłady, Lecture 4

Jakie cechy zawodowe powinien posiadać inspektor ochrony danych?

Inspektora ochrony danych wyznacza się na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełniania zadań. Niezbędny poziom wiedzy fachowej należy ustalić w szczególności w świetle prowadzonych operacji przetwarzania danych oraz ochrony, której wymagają przetwarzane dane osobowe.

Przykład

W przypadku gdy przetwarzanie danych jest szczególnie skomplikowane lub w przypadku dużej ilości danych wrażliwych, inspektor ochrony danych powinien posiadać wyższy poziom wiedzy i mieć zapewnione większe wsparcie. Odpowiednie umiejętności i wiedza obejmują:

  • wiedzę na temat krajowych i europejskich przepisów i praktyk w zakresie ochrony danych, w tym dogłębne zrozumienie RODO;
  • zrozumienie prowadzanych operacji przetwarzania;
  • zrozumienie technologii informacyjnych i bezpieczeństwa danych;
  • znajomość sektora biznesowego i organizacji;
  • umiejętność promowania kultury ochrony danych w organizacji.