Poland (Urząd Ochrony Danych Osobowych)

    Bulgaria (Commission for Personal Data Protection)

      Croatia (Agencija za zastitu osobnih podataka)