Kursy

Moduł ten ma na celu zapoznanie uczestników z szerszym kontekstem praktyk związanych z „ochroną danych osobowych”. Pojęcie to, określane również mi...
Początkujący
15 wykłady
3 godziny
Dodaj do Ulubionych
Bezpłatnie
Biorąc pod uwagę ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i jego daleko idący wpływ na osoby przetwarzające dane osobowe, ważne jest rozważen...
Początkujący
2 wykłady
3 godziny
Dodaj do Ulubionych
Bezpłatnie
Często wspominaliśmy o Grupie Roboczej Art. 29 lub GR Art. 29, gdy publikowała zestaw wytycznych dotyczących wdrażania i egzekwowania RODO. Często ...
Początkujący
8 wykłady
3 godziny
Dodaj do Ulubionych
Bezpłatnie
Polish
3 godziny
Bezpłatnie
Nie ma wątpliwości, że technologia odgrywa kluczową rolę w naszym codziennym życiu, w jeszcze większym stopniu niż kiedykolwiek wcześniej, ze wzglę...
Początkujący
12 wykłady
3 godziny
Dodaj do Ulubionych
Bezpłatnie
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ma na celu ujednolicenie podejścia do ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz wśród obywate...
Początkujący
6 wykłady
3 godziny
Dodaj do Ulubionych
Bezpłatnie
Polish
3 godziny
Bezpłatnie
Inspektor ochrony danych jest profesjonalnym wsparciem dla administratorów i podmiotów przetwarzających. Zgodnie z RODO inspektor ochrony danych po...
Początkujący
14 wykłady
3 godziny
Dodaj do Ulubionych
Bezpłatnie
Jakie są obowiązki administratora danych? Jakie są obowiązki podmiotu przetwarzającego dane? Co oznacza uwzględnianie ochrony danych w fazie projek...
Początkujący
12 wykłady
3 godziny
Dodaj do Ulubionych
Bezpłatnie
Polish
3 hours
Bezpłatnie
4 wykłady
3 hours
Dodaj do Ulubionych
Bezpłatnie
Początkujący
4 wykłady
3 hours
Dodaj do Ulubionych
Bezpłatnie