Длъжностно лице по защита на данните

Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) действа като професионална подкрепа за администраторите и обработващите лични данни. Съгласно  Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗД), длъжностното лице по защита на данните следва да подпомага администратора или обработващия при наблюдението на вътрешното спазване на регламента, както в публичната администрация, така и в частния сектор.

Въведение

1
Въведение

Правно основание

1
Правно основание

Определяне на ДЛЗД

1
Определяне на ДЛЗД

Длъжност/статут и независимост на ДЛЗД

1
Длъжност, статут и независимост на ДЛЗД

Задачи на ДЛЗД

1
Задачи на ДЛЗД

Въпроси и примери

1
Какво означава „основни дейности“?
2
Какво означава „мащабно“?
3
Какво означава „редовно и систематично наблюдение“?
4
Какви професионални качества трябва да притежава ДЛЗД?

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review