Европейски комитет по защита на данните и национални надзорни органи,механизъм за сътрудничество и съгласуваност

Съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) е правоприемник на работната група по член 29 (РГ29).

Какво трябва да се знае за задачите/ролите/състава/ управлението/обвързващото действие на решенията/становищата и насоките на ЕКЗД.

1
Какво трябва да се знае за задачите/ролите/състава/ управлението/обвързващото действие на решенията/становищата и насоките на ЕКЗД.

Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения и собствената ѝ трансформация

1
Работната група по член 29 и нейната роля в ОРЗД, Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения и собствената ѝ трансформация

Европейски комитет по защита на данните (ЕКЗД): задачи

1
Европейски комитет по защита на данните (ЕКЗД): задачи

Разпоредби на ОРЗД относно Европейския комитет по защита на данните

1
Разпоредби на ОРЗД относно Европейския комитет по защита на данните

Състав/управление/роля и средствата на ЕКЗД

1
Състав, управление, роля и средствата на ЕКЗД

Европейският комитет по защита на данните и вземането на обвързващо решение

1
Европейският комитет по защита на данните и вземането на обвързващо решение

Механизъм за съгласуваност

1
Механизъм за съгласуваност

Сътрудничество

1
Сътрудничество

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review