Защита на личните данни – академичната перспектива: „Правото на лична тайна“ срещу „Сигурността“. Международни организации и инициативи за защита на личната информация.

Модулът цели да въведе обучаемите в по-широкия контекст на практиките за „защита на личните данни“.Това понятие, известно още като „правото на лична тайна“ проследява произхода си до ХІХ в., когато „правото да бъдеш оставен насаме“ (the right to be let alone) е въведена от американците Луис Брандис (Brandeis) и неговия съавтор Самюел Уорън в статията им за Harvard Law Review от 1890 г. [1] Краят на второто хилядолетие бе отбелязан от революционен скок в информационните технологии успоредно с появата на нови заплахи за сигурността. Нуждата да се намери баланс между неприкосновеността на личната тайна и сигурността стана все по-належаща.

[1] Warren, S. and Brandeis, L., 1890. The Right to Privacy. Harvard Law Review, Vol. IV December 15, 1890 No. 5

Защита на личните данни – академичната перспектива: „Правото на лична тайна“ срещу „Сигурността“. Международни организации и инициативи за защита на личната информация.

1
Въведение

Какво се случва в страните по света: Защита на личните данни извън ЕС

1
Какво се случва в страните по света: Защита на личните данни извън ЕС
2
Съединените Щати
3
Канада
4
Австралия

Кой друг е ангажиран в опазването на личните данни?

1
Кой друг е ангажиран в опазването на личните данни?
2
„Прайваси Интернешънъл“ (Privacy International)
3
Международна асоциация на професионалистите в областта на защитата на личните данни (IAPP)
4
Работата на ОИСР по защита на личната информация
5
Основни дефиниции, въведени от ОИСР
6
Национално приложими принципи на ОИСР за защита на личната информация

Рамка и трансгранични правила на АТИС за защита на личната информация

1
Рамка и трансгранични правила на АТИС за защита на личната информация

Работата на ЮНЕСКО по отношение на защитата на личната информация

1
Работата на ЮНЕСКО по отношение на защитата на личната информация

Други полезни инструменти

1
Наръчник на DLA Piper за защита на личните данни по света
2
Глобалният наръчник на „Бейкър МакКензи“ за 2018 г. и тяхното он-лайн приложение

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review