Кодекси за поведение и механизми за сертифициране

Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) има за цел да въведе единен подход за защита на личните данни в Европейския съюз и на европейските граждани по целия свят.

Въведение

1
Въведение

Кодекс за поведение

1
История
2
Кой може да разработи кодекс за поведение?
3
Механизъм

Процес на сертифициране

1
Процес на сертифициране
2
Източници

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review