Мерки, отговорности и административни санкции

По-малко от една година след въвеждането на Общия регламент относно защитата на личните данни (ЕС) 2016/679 (“GDPR” или „Общият регламент“) и предвид неговия сериозен ефект върху тези, които работят с лични данни, важно е да се вземат предвид сериозните последствия за администраторите и обработващите данни.

Мерки/ отговорности и административни санкции

1
Мерки, отговорности и административни санкции
2
Ролята на Европейския комитет за защита на личните данни

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review