Правна рамка за защита на личния живот и личните данни, дефиници в областта на защитата на личните данни, принципи за обработка на лични данни (Въвеждаща и обща информация за GDPR)

GDPR е наскоро приет правен акт на ЕС, който осигурява защита на данните на по-високо ниво. В съвременния свят, различни компании, институции и организации използват нашите лични данни ежедневно.

Въведение

1
Какво представлява GDPR?

Принципи свързани с обработката на лични данни

1
Принципи,свързани с обработката на лични данни

Законосъобразност на обработването но лични данни

1
Законосъобразност на обработката на лични данни

Казуси

1
Казуси
3 questions

Съгласие

1
Съгласие
2
Въпрос
2 questions

Обработване на специални категории лични данни

1
Обработване на специални категории лични данни
2
Казуси
6 questions

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review