Administrator danych i podmiot przetwarzający– obowiązki

Jakie są obowiązki administratora danych?

Jakie są obowiązki podmiotu przetwarzającego dane?

Co oznacza uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych?

 

 

Jakie są obowiązki administratora danych?

1
Jakie są obowiązki administratora danych?
2
Jakie są obowiązki podmiotu przetwarzającego dane?
3
Co oznacza uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych?
4
Zasada rozliczalności

Obowiązki administratora danych i podmiotu przetwarzającego określone przez RODO:

1
Wyznaczenie inspektora ochrony danych
2
Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych – informacje ogólne
3
Przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje
4
Rejestrowanie czynności przetwarzania
5
Współpraca z organem nadzorczym
6
Kodeksy postępowania i certyfikacja

Bibliografia

1
Bibliografia

Słowa klucze

1
Słowa klucze

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review