Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych jest profesjonalnym wsparciem dla administratorów i podmiotów przetwarzających. Zgodnie z RODO inspektor ochrony danych powinien pomagać administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu w monitorowaniu wewnętrznego przestrzegania niniejszego rozporządzenia, zarówno w administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym.

Wstęp

1
Wstęp

Podstawa prawna

1
Podstawa prawna

Wyznaczenie inspektora ochrony danych

1
Obowiązkowe wyznaczenie
2
Inspektor ochrony danych podmiotu przetwarzającego
3
Wyznaczenie jednego inspektora ochrony danych dla kilku organizacji
4
Kwalifikacje zawodowe potrzebne do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych
5
Forma zatrudnienia inspektora ochrony danych
6
Dostępność inspektora ochrony danych

Status i niezależność inspektora ochrony danych

1
Status i niezależność inspektora ochrony danych

Zadania inspektora ochrony danych

1
Zadania inspektora ochrony danych

Pytania i przykłady

1
Co oznacza pojęcie „główna działalność administratora”?
2
Co oznacza pojęcie „dużej skali”?
3
Co oznacza pojęcie „regularnego i systematycznego monitorowania”?
4
Jakie cechy zawodowe powinien posiadać inspektor ochrony danych?

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review