Ochrona danych osobowych: perspektywa naukowa: prywatność a bezpieczeństwo; międzynarodowe organizacje i inicjatywy dotyczące prywatności

Moduł ten ma na celu zapoznanie uczestników z szerszym kontekstem praktyk związanych z „ochroną danych osobowych”. Pojęcie to, określane również mianem „prawa do prywatności informacyjnej”, pochodzi z XIX wieku, kiedy to pojęcie „prawa do bycia pozostawionym w spokoju” zostało wprowadzone przez Amerykanina Louisa Brandeisa i Samuela Warrena w ich artykule dla Harvard Law Review z 1890 roku[1].

[1] Warren. S.  I Brandeis L.1890. The Right to Privacy. Harvard Law Review. Vol. IV grudzień 15, 1890, Nr 5

Moduł ten ma na celu zapoznanie uczestników z szerszym kontekstem praktyk związanych z „ochroną danych osobowych

1
Moduł ten ma na celu zapoznanie uczestników z szerszym kontekstem praktyk związanych z „ochroną danych osobowych”

Jak radzą sobie kraje na całym świecie? (Ochrona danych poza Unia Europejską)

1
Jak radzą sobie kraje na całym świecie? (Ochrona danych poza Unia Europejską)
2
Stany Zjednoczone
3
Kanada
4
Australia

Kto jest jeszcze zaangażowany? (Międzynarodowe organizacje ochrony prywatności)

1
Kto jest jeszcze zaangażowany? (Międzynarodowe organizacje ochrony prywatności)
2
Privacy International
3
Międzynarodowe Stowarzyszenie Specjalistów ds. Prywatności (IAPP)
4
Prace Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) nad prywatnością
5
Podstawowe definicje wprowadzone przez OECD
6
Zasady prywatności OECD dotyczące stosowania krajowego

Zasady ochrony prywatności APEC oraz transgraniczne zasady ochrony prywatności APEC

1
Zasady ochrony prywatności APEC oraz transgraniczne zasady ochrony prywatności APEC

Prace UNESCO nad prywatnością

1
Prace UNESCO nad prywatnością

Inne przydatne narzędzia

1
Podręcznik ”Data Protection Laws of the World” firmy DLA Piper
2
Baker McKenzie przedstawia w Podręcznik ”Global Privacy” z 2018 r. oraz narzędzie online

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review